Kwaliteit kost geld, zo eenvoudig is het. Aan de andere kant, de tijd dat advocaten in het algemeen maar hele hoge uurtarieven kunnen declareren is ook wel voorbij. Mijn uurtarief is lager dan veel van mijn collega familierechtadvocaten en scheidingsbemiddelaars. Dat kan ik zo doen omdat ik geen sjiek pand huur en nauwelijks secretariële kosten heb. Ik reken dan ook geen kantoorkosten, zoals veel anderen wel doen. Ik sta voor toegankelijkheid, kwaliteit en transparantie.

Ik begrijp dat je graag wilt weten waar je aan toe bent. Omdat iedere scheiding op zich staat en vooraf lastig in te schatten is hoe dingen lopen, blijft het moeilijk om concreet te worden. Hoeveel onderwerpen moeten besproken worden? Hoe ingewikkeld of eenvoudig zijn deze? Hoe snel komen jullie samen tot overeenstemming? Wat kunnen jullie zelf doen? Bij sommige onderwerpen of procedures kan ik een declaratieplafond afspreken, zodat je de zekerheid hebt dat mijn declaratie in elk geval niet boven dat bedrag uitkomt. We overleggen samen of jouw situatie zich daarvoor leent.

Kennismaking zonder kosten

Op de eerste plaats vind ik het belangrijk dat wij een klik hebben. Daarom is een eerste kennismakingsgesprek gratis. In een half uur lukt het vaak heel goed om over en weer een idee te krijgen van de situatie en wat ik voor jullie samen of jou alleen kan betekenen. Uitgebreid juridisch advies volgt dan later. Van belang voor alle betrokkenen is dat er een klik bestaat en dat het vertrouwen er is om samen goed uit de echtscheiding te komen.

Uurtarief

Als ik voor jou alleen als advocaat optreed of voor jullie samen als scheidingsbemiddelaar/mediator, bedraagt mijn uurtarief € 215,– plus 21 % BTW. Inclusief de BTW komt mijn uurtarief uit op € 260,15. Bij mediations wordt vaak afgesproken dat het uurtarief samen wordt gedeeld, zodat je in feite ieder de helft betaalt.

In spoedeisende of meer dan gemiddeld ingewikkelde kwesties vraag ik een hoger tarief.

Net als iedere advocaat houd ik de tijd die ik aan een dossier besteed, bij. Maandelijks verstuur ik de declaraties, zodat de hoogte zoveel mogelijk overzichtelijk blijft. De betalingstermijn is 2 weken. Blijft betaling uit, dan bel ik je om hierover te overleggen. Niets is vervelender dan dat er over de betalingen gedoe ontstaat.

Bijkomende kosten

Wat bijkomende kosten betreft, moet je denken aan het griffierecht dat de rechtbank in rekening brengt voor het in behandeling nemen van het verzoekschrift. Ook is het aanvragen van diverse uittreksels verplicht. Deze en de kosten voor het inschakelen van eventuele deskundigen (fiscalist, deurwaarder etc.) breng ik ook bij jou in rekening.

Ik begrijp dat je graag weet waar je aan toe bent. Omdat iedere scheiding op zich staat en vooraf lastig in te schatten is hoe dingen lopen, blijft het moeilijk om concreet te worden. Hoeveel onderwerpen moeten besproken worden? Hoe ingewikkeld of eenvoudig zijn deze? Hoe snel komen jullie samen tot overeenstemming? Wat kunnen jullie zelf doen? Bij sommige onderwerpen of procedures kan ik een declaratieplafond afspreken, zodat je de zekerheid hebt dat mijn declaratie in elk geval niet boven dat bedrag uitkomt. We overleggen samen of jouw situatie zich daarvoor leent.

Toevoeging

Als je in aanmerking komt voor een toevoeging (zie hiervoor de rekenhulp op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand www.rvr.org) neemt de overheid een gedeelte van de advocaatkosten voor haar rekening. De aanvraag verzorg ik en wordt door de Raad voor de Rechtsbijstand beoordeeld. De Raad gebruikt daarvoor de gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn. Het peiljaar is 2 jaar geleden, dus het gaat bij de beoordeling of het inkomen van 2 jaar geleden binnen de daarvoor gestelde grenzen valt. Als het inkomen binnen de grenzen valt, dan wordt de eigen bijdrage vastgesteld. Deze eigen bijdrage ben je aan mij verschuldigd. Voor bijkomende kosten geldt net als bij zaken op basis van het uurtarief, dat het griffierecht, de kosten voor het aanvragen van de benodigde uittreksels en het inschakelen van deskundigen voor eigen rekening blijft. Na afloop van de rechtsbijstand beoordeelt de Raad voor de Rechtsbijstand wel het financiële resultaat van de toevoeging. Ontvang je – kortweg- meer dan € 10.000,– dan wordt de toevoeging ingetrokken en dien je alsnog het uurtarief te voldoen. Deze resultaatsbeoordeling is niet aan de orde bij alimentatie, maar kan wel van belang zijn bij bijvoorbeeld overwaarde in de woning. Jaarlijks neem ik een beperkt aantal zaken op basis van een toevoeging aan.

Rechtsbijstandverzekering

Het kan zijn dat je een rechtsbijstandsverzekering hebt. Ervaring leert dat de meeste familiezaken van de dekking van de verzekering zijn uitgesloten. Bij sommige verzekeringen is mediation wel gedekt, of vallen omkaderde onderwerpen wel onder de verzekering. In dat geval is het goed te weten dat je recht op een vrije advocaatkeuze, ook als in de polisvoorwaarden staat dat je geen recht hebt op een eigen advocaat. Dit heeft het Europees Hof op 7 november 2013 bepaald. Dit betekent dat je bij een procedure je eigen advocaat kunt kiezen. Heb je een rechtsbijstandsverzekering, laat het dan vooral weten.

Top