Een ‘goede scheiding’ geeft mij energie. Wat precies een ‘goede scheiding’ is, is voor iedereen anders. Voor mij als professional betekent ‘goed scheiden’ in elk geval dat de ex-partners in staat zijn om de periode van samen zijn achter zich te laten en de focus op de toekomst te leggen. Dat vraagt acceptatie van de teleurstelling dat het niet is gelukt om samen oud te worden en dat vraagt ook de bereidheid om verder te denken dan alleen het hier en nu. Veelgevraagd? Misschien. Moeilijk? Zeker. Wat scheelt, is dat we het samen doen. Wat het verschil maakt, is dat ik met jou de hoofdlijnen bewaak en je als het ware door het proces heen loods.

Datzelfde geldt voor ‘goed erven’. Hoe erf je nu ‘goed’? ‘Goed erven’ is net als ‘goed scheiden’ niet makkelijk. Het verdriet van het overlijden maakt lastige familieverhoudingen nog ingewikkelder. Hoe kom je daar nu als erfgenamen goed uit? Ook in erfrechtzaken ga ik eerst om tafel met alle betrokkenen. Ik vind het belangrijk om alle betrokkenen vooral te laten vertellen wat zij op hun hart hebben; zonder tot de kern te komen is een oplossing simpelweg onmogelijk. Vanuit mijn juridische expertise en vaardigheden begeleid ik dit proces.

Andere feiten

1997 – 2003 Universiteit Maastricht, Nederlands Recht
2003 – 2005 Utrechtse Juristen Groep, opleidingsmanager en jurist op HR afdeling
2005 – 2015 Benthem Gratama Advocaten, advocaat en vanaf 2012 scheidingsbemiddelaar
2012 – 2015 vFAS: specialisatieopleiding familierecht en scheidingsbemiddelaar

familierecht mariska dorresteijn

Kleine lettertjes

Wat mij kenmerkt – naast de opsomming onder ’Familierecht’ en ook ‘Erfrecht’ - is hetgeen ik niet doe. Werken als familierechtadvocaat en scheidingsbemiddelaar brengt namelijk verantwoordelijkheden met zich mee. Tenminste, dat vind ik. Dat vindt ook mijn specialistenvereniging vFAS (vereniging Familierechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars, www.vfas.nl). Zo heeft de vFAS gedragsregels ontwikkeld, maar ook wat richtlijnen opgesteld waar alle leden zich aan dienen te houden. Een daarvan is dat de belangen van de kinderen voorop gesteld moeten worden. Die overtuiging draag ik van harte uit. Dat maakt dat ik niet procedeer over omgangsregelingen die om welke reden dan ook anders moeten. Ik geloof namelijk dat niet de rechter maar de beide ouders het beste weten welke beslissing nu goed is voor hun kind. Lukt dat om welke reden dan ook even niet, dan kan een deskundige vanuit het kind adviseren. Ik vind het de verantwoordelijkheid van beide ouders om vanuit het kind te blijven denken, ook al gaat dat soms ten koste van je eigen belang. Je zult echt zien, op de lange termijn is iedere betrokkene hierbij gebaat.

Iets anders waar ik niet in geloof zijn advocaten die in een brief met de vuist op tafel slaan, of eindeloos brieven sturen of in het wilde weg procederen. Of het nu gaat om familierecht of erfrecht, ik geloof niet dat welke cliënt ook met zo’n aanpak daadwerkelijk is gediend. Lukt het niet om in onderling overleg afspraken te maken, dan moet het anders. Een hele serie brieven heen en weer kost alleen maar geld en ergernis. Dan zal de rechtbank maar een knoop moeten doorhakken. Met de vuist op tafel slaan zal je mij niet zien doen, ook niet als je het vraagt. Ik geloof daar niet in. De waarheid mag gezegd worden, maar ik ga niet zomaar iets roepen om iets gedaan te krijgen. Datzelfde geldt voor procederen in het wilde weg. Procederen is kostbaar en kost daarnaast ook nog eens veel energie. Als het niet anders kan dan een procedure te beginnen, ben ik daadkrachtig en sta ik mijn mannetje. Ik vind procederen namelijk leuk. Die vlieger gaat voor de meeste van mijn cliënten niet op, daarom zoek ik altijd eerst naar andere oplossingen.

Je ziet, ik heb een uitgesproken mening. Lees onder ‘Familierecht’ en ‘Erfrecht’ in welke onderwerpen ik thuis ben. Neem vooral contact op, ik wissel graag van gedachten.

Anderen over mij:

  • Prettige samenwerking, realistisch advies, prettig in de omgang (procedure over contactregeling kinderen, vrouw, 49 jaar);
  • Zeer prettig en kundig contact in de omgang (mediation, man, 40 jaar);
  • Er was empathie op de momenten dat doorgepakt moest worden. Het was een moeilijk proces waarbij veel emoties aanwezig waren, hetgeen het er niet makkelijker op maakte, maar derhalve is het proces voortvarend verlopen waarbij wij gedurende het hele proces via verslaglegging altijd keurig op de hoogte gehouden zijn van hetgeen besproken was en de afspraken die zijn gemaakt (mediation, man, 53 jaar);
  • Deskundigheid was goed. Met name hoe je de rust bewaarde toen ex partner boos wegliep uit de bespreking en hoe je met zijn negativiteit omging was heel prettig. Ook het feit dat je met de kinderen gepraat hebt, heb ik als heel positief ervaren (mediation, vrouw, 38 jaar);
  • Dank voor je doortastende inzet, dit is van onschatbare waarde! (echtscheiding, vrouw, 44 jaar)
  • Mariska heeft het meer dan goed gedaan (echtscheiding, man, 61 jaar)
* In verband met de privacy van mijn cliënten, zijn deze terugkoppelingen geanonimiseerd.
Top