Als mediator of scheidingsbemiddelaar begeleid ik beide partners die in onderling overleg de gevolgen van de scheiding willen regelen. Ook als de scheidende partners het nog niet met elkaar eens zijn hoe die regeling eruit moet komen te zien. Ik begeleid jullie in het onderhandelen. Onderhandelen met iemand die je pijn heeft gedaan of waar je verdrietig over bent, is niet makkelijk. Het voordeel van mediation ten opzichte van allebei naar een eigen advocaat is wel dat de onderlinge verhouding niet onnodig wordt verstoord door twee advocaten die hun eigen cliënt adviseren en alleen maar die belangen behartigen. De mediator houdt met jullie het gezamenlijke belang voor ogen. Juist omdat we ook de emoties die bij de scheiding spelen bespreken, kunnen we de emotionele barrières verminderen. Als ouders blijf je samen in gesprek, waardoor jullie kinderen minder last hebben van jullie scheiding. Daarnaast is de continuïteit van de eventueel betrokken onderneming van belang en maken jullie afspraken die jullie beiden in staat stellen om weer aan een eigen toekomst te bouwen.

recht aan tafel mariska dorresteijn

Werkwijze mediation

Ik werk altijd op basis van de mediationovereenkomst, waarin de afspraken over en weer worden vastgelegd. Het ondertekenen van deze overeenkomst is het eerste onderwerp van gesprek. Vervolgens komt de reden van het uiteengaan uitgebreid aan de orde, de verwachtingen over en weer, welke onderwerpen er geregeld moeten worden, welke onderwerpen meer haast hebben dan de andere en zo gaan we aan de slag. Als mediator ben ik onpartijdig: als je mijn advies vraagt, zal ik je objectief vertellen hoe dat onderwerp in de wet is geregeld of hoe een rechter hierover zou oordelen. Ik help jullie bij ieder geschil om een oplossing te vinden die voor jullie beiden aanvaardbaar is. Mediation is bij uitstek geschikt om vast te leggen hoe jullie het willen regelen. Dat betekent maatwerk en geeft ook ruimte voor creatieve oplossingen.

 

Resultaat mediation

Het resultaat van de mediation is een echtscheidingsconvenant dat jullie beiden ondertekenen en aan de rechtbank ter bekrachtiging wordt voorgelegd. In dit echtscheidingsconvenant staan al jullie afspraken: over de alimentatie, het ouderschapsplan, hoe om te gaan met de woning, het vermogen en het pensioen en fiscale afspraken. Scheidingsbemiddeling is snel, efficiënt en toekomstgericht.

Stappenplan mediation

De mediationbesprekingen duren gemiddeld 1 ½ a 2 uur per gesprek. Van ieder gesprek maak ik een verslag, dat je krijgt toegestuurd. Aan de hand van alle verslagen stel ik het echtscheidingsconvenant op. De echtscheidingsprocedure zelf is de formele afronding. Ook deze verzorg ik. Meestal zijn er 4 a 5 gesprekken nodig om tot een echtscheidingsconvenant te komen. Zijn er kinderen bij de echtscheiding betrokken en zijn deze kinderen 6 jaar of ouder, dan praat ik altijd met hen. De ouders zijn hierbij niet aanwezig. In dit gesprek vraag ik hen wat ze bezig houdt en of zij bijvoorbeeld nog tips voor hun ouders hebben. Je merkt dat de kinderen het op prijs stellen dat zij op deze manier ook onderdeel worden van de echtscheiding. Uiteindelijk gaat jullie scheiding hen het meeste aan!

Voordelen mediation

Aan deze manier van scheiden zijn eigenlijk alleen maar voordelen verbonden: het uurtarief wordt vaak door de beide partners gedeeld, het eindresultaat is een pakket van duurzame afspraken over hoe jullie beiden de toekomst in gaan en kostbare en nare procedures zijn niet aan de orde. Jullie hebben en houden zelf de regie in eigen hand. Dat voelt al heel veel prettiger, dan wanneer de rechtbank beslist.

 

Onder ‘Wat kost het’ vind je meer informatie over de kosten van mediation.

Top